Serwis Ubezpieczeń

Ubezpieczenie życia i zdrowia

 Posiadamy bogatą ofertę ubezpieczeń na życie, które możemy zawierać indywidualnie i grupowo dla firm. Ubezpieczenie indywidualne, prywatne możemy zawrzeć przystępując do tzw. otwartych grup. Wadą tych ubezpieczeń jest na pewno ściśle określony szeroki zakres oraz stałe sumy ubezpieczeniowe ale z kolei zaletą jest przystępna cena. Polisy tego typu to polisy ochronne gdzie składka ubezpieczeniowa w całości wykorzystywana jest na ryzyko wystąpienia zdarzeń zawartych w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w tego rodzaju polisach grupowych jak już wspomniałem jest szeroka i dotyczy nie tylko głównego ubezpieczonego ale i jego najbliższej rodziny. Charakterystyczna jest również wypłata po NW - 1% S.U. za 1% uszczerbku na zdrowiu po wypadku.

      Na rynku ubezpieczeń występują również polisy na życie indywidualne, które można uszyć na miarę samego ubezpieczonego ale tu zakres ubezpieczenia będzie ukierunkowany bardziej na samego ubezpieczonego ale również można rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowy zakres  np.ochrona na wypadek poważnego zachorowania w tym zawał,udar, choroba nowotworowa ; trwałe inwalidztwo, operacje i inne.                                                                                                                                

Polisy na życie pod kredyt. Najtańszymi  i najskromniejszymi zakresowo są polisy, których zawarcia  wymaga kredytodawca i często mogą to być polisy z degresywną sumą ubezpieczeniową bo po co przepłacać. Jeżeli taką polisę sprzedaje Ci bank przeczytaj dokładnie wyłączenia odpowiedzialności. 

Innym rodzajem ubezpieczeń na życie i dożycie są   polisy  ochronno-oszczędnościowe, które zapewnią nam bezpieczeństwo na emeryturze. Chodzi tu o polisy z gwarantowanym zwrotem składki jaką przez lata płacimy ubezpieczycielowi za ochronę życia. Zaletą jest fakt odzyskania składki i wykorzystanie jej na dowolny cel po zakończeniu jej trwania, wadą natomiast jest to, że całkowity zwrot składki wraz z częścią zysku, którą wypracuje nam przez lata ubezpieczyciel otrzymamy dopiero gdy minie umówiony okres na jaki zawarliśmy polisę. Najlepsze warunki uzyskuje się w momencie kiedy polisę zakładamy na 20 lat ale czas zwłaszcza młodym ludziom szybko "leci" a nagroda w postaci wypłaty na wymarzony cel warta cierpliwości.

Znajdzie  się również miejsce dla polis oszczędnościowo-inwestycyjnych, mam tu na myśli np. polisy, których częścią może być IKE Indywidualne Konto Emerytalne gdzie limit rocznych wpłat na 2020 rok wynosi 15681 zł, oraz IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, gdzie wpłaty składki do rocznego limitu są odpisywane od podstawy opodatkowania  dzięki czemu mamy kolejną korzyść, zwrot podatku od wpłaconej  kwoty. 6272,40 zł.           

 Pamiętajmy również, że pieniądze wypłacone  z polis ubezpieczeniowych nie wchodzą w masę spadkową i spadkobierca czyli uposażony przez nas na polisie będzie w ich posiadaniu od razu bez dodatkowego postępowania spadkowego. 

 Możemy zaproponować  Państwu również ochronę zdrowotną czyli pakiety medyczne LUXMED, Polmed oraz Enel-Med oraz ubezpieczenia na wypadek choroby nowotworowej z możliwością leczenia za granicą do sumy ubezpieczenia 2 mln Euro i wbrew pozorom nie są to drogie ubezpieczenia.

Ubezpiecz swoje życie bo jest najcenniejsze !

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza.

Klauzula Informacyjna

Regulamin plików cookies