Serwis Ubezpieczeń

Ubezpieczenia transportowe

Zapraszamy do współpracy firmy, które zajmują się transportem. Posiadamy bardzo bogatą ofertę sprzedażową wszystkich ubezpieczeń, które są niezbędne do zaspokojenia Państwa potrzeb ubezpieczeniowych. Porównujemy oferty i wspólnie wybieramy zakres!

 

Zagrożeniom związanym ze specyficznymi sytuacjami na drodze nie można całkowicie zapobiec, lecz można zminimalizować ich skutki zawierając ubezpieczenie mienia w transporcie.

 

Przewożone towary narażone są na wiele specyficznych zagrożeń związanych z ruchem drogowym, zdarzeniami losowymi czy też działaniami przestępczymi.

 

Przewoźnicy i spedytorzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za przewożone mienie, towary i są narażeni na roszczenia ze strony swoich klientów, zleceniodawców  gdy ładunek zostanie z różnych powodów uszkodzony lub nastąpi jego ubytek podczas transportu. Zabezpieczeniem przed skutkami takich roszczeń są właśnie ubezpieczenia OCP, OC spedytora.

 

OC przewoźnika krajowego i międzynarodowego.

Ubezpieczenie OC przewoźnika ( OCP ) przeznaczone jest dla firm, które wykonują zarobkowy przewóz towarów w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi w związku z przewożonym towarem zgodnie z konwencją CMR ( dla transportu międzynarodowego ) oraz polskim Prawem Przewozowym ( dla transportu krajowego ) za :

 

1. szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki a jej rozładunkiem tj. uszkodzenie przesyłki towarowej, utrata  lub ubytek.

2. szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.

 

Zakres ubezpieczenia może być oczywiście rozszerzony a wręcz powinien o :

 

  • rażące niedbalstwo
  • wydanie towaru osobie nieuprawnionej
  • wyłudzenie przez oszusta
  • szkody powstałe na skutek kradzieży i rozboju
  • parkowanie poza parkingami strzeżonymi
  • utratę lub zniszczenie opakowań : kontenerów, palet i innych
  • szkody związane z załadunkiem i rozładunkiem
  • utylizację pozostałości  po szkodzie

Porównujemy Twoje OC/AC w 20 towarzystwach !

Ubezpieczenia transportowe

Przewozy kabotażowe

Kabotaż w transporcie drogowym  to przewóz towarów między miejscami na terenie innego kraju UE  przez przewoźnika zarejestrowanego np. w Polsce. Przykładem jest np. polski przedsiębiorca świadczący usługi transportowe między Kolonią a Berlinem w tygodniowych cyklach.

 

OC zawodowe przewoźnika drogowego ( licencja )

OCZPD to odpowiedzialność zawodowa przewoźnika na sumę gwarancyjną 9.000.000 Euro za pierwszy pojazd i 5.000.0000 Euro kolejny.

 

Cargo

 Ubezpieczenie  Cargo to ubezpieczenie mienia ( towaru, ładunku ) w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym. Cargo chroni właściciela towaru przed jego zniszczeniem, ubytkiem czy też kradzieżą.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza.

Klauzula Informacyjna

Regulamin plików cookies