Serwis Ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe w tym oczywiście podgupa ubezpieczeń mieszkaniowych czyli jak zabezpieczyć swój majątek przed zdarzeniami losowymi i ewentualnymi nieproszonymi gośćmi. Oczywiście zakres ubezpieczeń mieszkaniowych można rozszerzyć o  ryzyka dodatkowe takie jak przepięcia, pęknięcia szyb, wandalizm włącznie z graffiti i inne. 

Możemy dokupić ryzyka związane z ochroną mienia poza miejscem zamieszkania oraz zabezpieczyć gotówkę przed rozbojem na ulicy. Zakres polisy buduje się na tzw ryzykach nazwanych lub allrisk.

Przy okazji ubezpieczenia domu wykupuje się jak że ważne OC w życiu prywatnym, które chroni nas od odpowiedzialności finansowej np. w momencie kiedy zalejemy sąsiada lub przed naszą posesją z powodu nie odśnieżenia chodnika przewróci się przechodzień i złamie nogę.

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza.

Klauzula Informacyjna

Regulamin plików cookies