Serwis Ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Współpracujemy z większością towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku ubezpieczeń w związku z tym spełnimy wszystkie Twoje oczekiwania związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Posiadamy w ofercie tanie OC jak i również solidne AC. Do naszej oferty dołączyły również stosunkowo młode na polskim rynku towarzystwa Balcia Insurance oraz Gefion. Pamiętaj, że nie musisz się przywiązywać do jednego towarzystwa ubezpieczeniowego i jeśli chciałbyś zmienić ubezpieczyciela musisz na co najmniej jeden dzień przed końcem wypowiedzieć dotychczasową umowę OC p.p.m. i na to miejsce zawrzeć nową ( art. 28 Ustawy o UFG ). Druk wypowiedzenia do pobrania poniżej.

W naszej ofercie znajdziemy również  tanie OC dla młodych kierowców.

Posiadamy szybką procedurę sprzedażową a mianowicie porównywarkę cen do OC i AC z bezpośrednią opcją polisowania.

Może spróbuję przybliżyć  w  kilku słowach przepisy jakie regulują kwestię OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Mówiąc o odpowiedzialności cywilnej należy wyróżnić odpowiedzialność na zasadzie winy oraz ryzyka. Te zasady pozwalają ustalić jak szeroka jest nasza odpowiedzialność i tym samym ubezpieczyciela za szkody.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka– rodzaj odpowiedzialności cywilnej, który opiera się na założeniu, że ten, kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenia wykorzystujące siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi mu osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe dla innych osób, chociażby nie był winny. Zasada ryzyka odnosi się też do posiadaczy pojazdów mechanicznych. O ich odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe mówi Art. 436 par. 1 KC. W przeciwieństwie do zasady winy, gdzie była mowa wprost o zobowiązaniu do naprawienia wyrządzonej szkody, zasada ryzyka opiera się na innym założeniu – że osoba jeżdżąca pojazdem mechanicznym powinna ponosić odpowiedzialność za szkody, które mogą (choć nie muszą) mieć miejsca. Dlatego też ubezpieczenieOC pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Jeżeli chodzi o zasadę ryzyka w OC p.p.m. jest tutaj oczywiście wyjątek. Art. 436 § 2 KC– W przypadku zderzenia pojazdów mechanicznych i przewozu osób z grzeczności odpowiedzialność posiadacza pojazdu kształtuje się na zasadzie winy. Pamiętajmy również o innej bardzo ważnej sprawie a mianowicie o zapisie w Art. 828 KC , który mówi o regresie ubezpieczeniowym, który może zostać skierowany do sprawcy szkody, jeśli ta osoba :

1. wyrządziła szkodę umyślnie                                          

2. uczestniczyła w wypadku, znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyków)                                                                                     

3.weszła w posiadanie pojazdu na wskutek popełnienia przestępstwa (przykład: kradzież samochodu).                                                                                           

 4.zbiegła z miejsca wypadku                                                                                     

 5.nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem (uwaga: ta zasada nie obowiązuje w sytuacjach związanych z ratowaniem życia ludzkiego lub mienia, a także podczas pościgu za sprawcą przestępstwa)  

Wspomniany akt prawny w pewnych sytuacjach przyznaje ubezpieczycielowi prawo do tzw. regresu nietypowego. W przypadku polis OC p.p.m. , kluczowe znaczenie mają przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych). Jako, że ustawa brzmi jednakowo dla wszystkich ubezpieczycieli dlatego tu nie musimy się martwić i wybierać OC pod kątem zakresu ubezpieczeniowego. I dlatego też tutaj sprawdza się hasło reklamowe z witryn biur agentów ubezpieczeniowych „ tanie OC, dobre AC ”. Przypominam, że odpowiedzialność ubezpieczyciela to  5 210 000 w szkodach na osobie oraz 1 050 000 w szkodach w mieniu.  

Porównujemy Twoje OC i AC w 20 towarzystwach !

Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza.

Klauzula Informacyjna

Regulamin plików cookies